artık bu reklam vermek yeni servis açılmıştır ismi: izle bakalım!ads 'dir şimdi o sayfaya yönlendiriliyorsunuz:)

Reklam Ver!

Reklam Verebilmeniz için bu içerikler olmamasına dikkat edin!

1.Pornografi, yetişkinlere veya erişkinlere uygun içerik
2.Şiddet barındıran içerik
3.Terör Yandaşlığı,teröre destekli içerikler
4.Tehdit barındıran veya bireyin kendine ya da başkalarına zarar vermesini savunan içerik
5.Bir birey veya gruba karşı taciz, göz dağı veya zorbalık barındıran içerik
6.Irk, etnik köken, dini inanç, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre bireylere ya da gruplara karşı nefreti teşvik eden, ayrımcılığı özendiren veya birey ya da grupları küçük düşürücü içerik
7.Ağır küfür ifadeleri
8.Siyaset ve her tür siyasi içerikler
9.Bilgisayar korsanlığı/program kırmayla ilgili içerik
10.Kötü amaçlı yazılım veya reklam yazılımları
11.Yasa dışı uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma araçlarıyla ilgili içerik
12.Nesli tükenmekte olan türlerden elde edilen ürünlerin tanıtımını ve reklamını yapan ve bu ürünlerin satışını teşvik eden içerik
13.Alkollü içeceklerin internet üzerinden satışı
14.Tütün veya tütünle ilgili ürünlerin satışı
15.Reçeteli ilaçların satışı
16.Silah veya mühimmat satışı (ör. ateşli silahlar, ateşli silah parçaları, dövüş bıçakları, şok silahları)
17.Tez veya öğrenci ödevlerinin satışı ya da dağıtımı
18.Yasa dışı, yasa dışı etkinlik tanıtımı yapan veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden diğer herhangi bir içerik  • Reklamlar